Triage vragenlijst

Volgens de richtlijnen van het RIVM wordt voorlopig gewerkt met een hygiëneprotocol.

Vóór behandeling wordt het volgende triage schema doorlopen:

Indien nodig of gewenst is er een aanvullende lijst met triage vragen.
Beantwoording kan digitaal of op papier.

Het document kunt u vinden door <hier> te klikken.

Belangrijk:
Heeft u ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging  of koorts (vanaf 38 graden)? Blijf dan thuis en maak kosteloos een nieuwe afspraak.
Blijf ook thuis indien iemand in uw huis koorts heeft (38+) of benauwdheid klachten en maak een nieuwe afspraak.