Triage vragenlijst

Volgens de richtlijnen van het RIVM wordt voorlopig gewerkt volgens een hygiëneprotocol.
Beantwoord vóór behandeling enkele korte triage vragen.
Dit kan digitaal of op papier.

Het document kunt u vinden op door <hier> te klikken.

Belangrijk:
Heeft u ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging  of koorts (vanaf 38 graden)? Blijf dan thuis en maak kosteloos een nieuwe afspraak.
Blijf ook thuis indien iemand in uw huis koorts heeft (38+) of benauwdheid klachten en maak een nieuwe afspraak.