Even voorstellen

Mijn naam is Jan Neuteboom. Ik ben RBCZ geregistreerd complementair therapeut en gediplomeerd Energetisch therapeut en Guasha therapeut.

De beroeps-opleiding tot energetisch therapeut heb ik gevolgd  aan de volgende instituten:

 • Healing the Light Body school van de ‘Four Winds Society’ in de USA .
 • Hbo opleiding tot Energetisch therapeut aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht.
 • Specialisatie in de traditionele Chinese geneeskunde tot
  • Guasha therapeut, bij Santai opleidingen in Helmond,
  • Massage therapeut, bij Bo-Yi opleidingen in Zoetermeer.
 • Medische- en Psychosociale basiskennis via Stichting Hoger Onderwijs Nederland te Rotterdam.
 • Hypnotherapie via Hypnovision in ’t Harde.
 • Opleiding Stervensbegeleidingbij het Nederlands Instituut voor Stervensbegeleiding te Soest.

Ik verricht vrijwilligerswerk, als ziekenverzorger bij Hospice Kajan in Hilversum en bij de telefonische/chat hulplijn van 113-online suïcide preventie.

Hiervoor ben ik vele jaren werkzaam geweest in het internationale bedrijfsleven als trainer, coach  en manager.


Ik ben aangesloten bij beroepsverenigingen “SCK”, stichting ‘Complementaire Kwaliteits Therapeuten’ / CAT-vergoed. Deze waarborgt de kwaliteit onder andere op de volgende manieren:

 • Onze therapeuten hebben een  4-jarige erkende energetische opleiding op Hbo-niveau gevolgd.
 • Elke therapeut die wordt vergoed door de zorgverzekering heeft een door de CPION/SNRO geaccrediteerde opleiding medische- of psychosociale basiskennis op Hbo-niveau gevolgd.
 • Ieder lid wordt minimaal iedere vijf jaar gevisiteerd conform het visitatieprotocol.
 • Elk lid dient iedere 5 jaar een nieuwe VOG (verklaring omtrent gedrag) te overleggen.
 • Een RBCZ Register lid doet minimaal 30 uren aan bij- en nascholing per jaar. Bijscholingen zijn allemaal geaccrediteerd waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.
 • Al onze normen en waarden zijn vastgelegd in normdocumenten waaraan onze therapeuten zich conformeren.
 • Elk lid is verplicht aangesloten bij de koepel RBCZ (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg), en bij het TCZ (tuchtrecht complementaire zorg).
 • Verder is elk lid collectief verzekerd via de BAT voor aansprakelijkheid beroep, bedrijf, product, (juridische) rechtsbijstand en ongevallen. Ook is men aangesloten  voor onafhankelijke klachtenafhandeling en voor geschillenafhandeling. Dit borgt de afdekking voor de WKKGZ (wet kwaliteit klachten en geschillenzorg). Zie voor meer informatie de klachtenprocedure.